2018-07-29
numer stacjomarny

52 384 58 46

Po pewnym, dość długim okresie czasu wznawiamy funkcjonowanie numeru stacjomarnego, który należy do naszej parafii.

Można więc znowu korzystać z numeru

52 384 58 46