2019-01-08
Duszpasterskie Nawiedzenie Rodzin A.D. 2019

Publikuję plan Kolędy w bieżącym roku

14 stycznia od godz. 1000 – Wielki Sosnowiec,

15 stycznia od 1500 – od PP Pomykajczyk do PP Zawistowskich

16 stycznia od 1500 - od P Ptasznik do końca

17 stycznia od 1500 - Osiedle za P. B. Krakowskim

18 stycznia od 1500 -od 1500 - Drogosław

19 stycznia od 1100 -  od P R. Słowińskiego do PP Z awistowskich

20 tycznia 0d 1500 - od PP Kudłacik do PP Adamiuk

21 stycznia od 1500 -  P. Litwina do  PP.  Mikuła

22 stycznia od 1000 – Pszczółczyn

23 - 31 stycznia od 1500 - indywidualne

 

Wszyscy, którzy z różnych przyczyn, nie mogą przyjąć kapłana według powyższego planu, mogą ustalić termin kolędy indywidualnie po wcześniejszej rozmowie z Ks. Proboszczem.

Dziękuję wszystkim Czcigodnym Parafianom za wielką gościnność i życzliwą serdeczność. Dla mnie, jako Waszego Proboszcza, jest wielkim zaszczytem móc uczestniczyć we wspólnej modlitwie rodzinnej i rozmowie duszpasterskiej. Dziękuję też za ofiary składane podczas Wizyty Duszpasterskiej, które świadczą o wielkiej ofiarności i gotowości do partycypowania w wydatkach na rzecz Wspólnoty.

Bardzo proszę, jeśli to możliwe, o udział w kolędzie wszystkich domowników. Dzieci i młodzież proszę o przedstawienie zeszytów lub ćwiczeń z religii.

Szczególną troską będą dla Waszego Duszpasterza dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej oraz młodzież, która rozpoczyna przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

 

Szczęść Wam Boże!