2019-04-22
żYCZENIA WIELKANOCNEA.D. 2019

Największe wydarzenie w dziejach ludzkości

Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią

napełni nasze serca nową nadzieją.

Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach,

pośród krewnych, przyjaciół i znajomych.

Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą,

wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.