2020-04-11
ŻYCZENIA WIELKANOCNE A.D. 2020

Niech to będą najlepsze wielkanocne życzenia:

 

 

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć!

Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy.

Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca.

Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca.

A ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi.

Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym.

Tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość. 

Pełnych pokoju i dobroci Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Zmartwychwstał!

Zmartwychwstał prawdziwie.

Alleluja!