2020-11-30
Sakrament Pojednania

Wyjątkowy czas adwentowego oczekiwania na przyjście Pana

Okazja do spiwedzi świętej, w czasie trwania Adwenyu:

Codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą oraz w godzinach 19.00 - 20.00.

Można również umówić się indywdualnie, telefonicznie na sakrament pojednania.

Podczas spowiedzi zachowane zostanie reżim saitarny.

Gorąco i szczerze zapraszam do tego, abbyśmy podjęli trud nawrócenia, ktorego bardzo ważnym elementem jest sakrament pokuty i pojednania

Qasz Ks. Proboszcz