2021-01-03
DUSZPASTERSKIE NAWIEDZENIE RODZIN A.D. 2021

kOLĘDA W DOBIE PANDEMII

Plan Kolędy A. D.  2020

 

2 stycznia godz. 1900 – Osada pod Aniołem,

4 stycznia godz. 1900 – od Pani M. Wawrzonkowskiej do końca

5 stycznia godz. 1900 – Rzywno

7 stycznia godz. 1900 – od PP. Dubiel do PP Orzoł

8 stycznia godz. 1900 - od Pana R. Słowińskiego – do PP Zawistowskich

9 stycznia godz. 1900 – od PP Kudłacik do końca

11 stycznia godz. 1900 – Wielki Sosnowiec – numery nieparzyste

12 stycznia, godz. 1900 – Wielki Sosnowiec – numery parzyste

13 stycznia godz. 1900- Kornelin – numery nieparzyste

14 stycznia, godz. 1900  – Kornelin – numery parzyste

15 stycznia godz. 1900 – od PP Moskal do końca

16 stycznia, godz. 1900 - Od PP Jankowskich do P. Wesołowskiego 

18 stycznia, godz. 1900 – od PP Pomykajczyk do PP Zawistowskich

19 stycznia, godz. 1900 - od P Krystyny Ptasznik do końca

20 stycznia, godz.1900 - Osiedle za P. B. Krakowskim

21 stycznia, godz. 1900 - od P. J. Miś do PP Hammling

22 stycznia, godz. 1900 - Od PP Skrzyńskich do końca

23 tycznia, godz.1900 - Drogosław

25 stycznia, godz. 1900 – Od  P. Litwina do  PP.  Mikuła

26 stycznia, godz.1900 – Pszczółczyn – numery nieparzyste

27 stycznia, godz. 1900 - Pszczółczyn – numery parzyste