2021-01-03
WAŻNE AKTUALNOŚCI

W sprawie tegorocxznej kolędy

W naszej parafii rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie – kolęda. W tym roku, wyjątkowo, ze względu na czas pandemii będzie ona przebiegać inaczej:

- po pierwsze – nie będzie tradycyjnego odwiedzania domów przez kapłana według wcześniejszego planu,

- po drugie: każdego wieczoru o godz. 19.00 odbędzie się Msza Święta w intencji tych rodzin, które w normalnym czasie przyjmowałyby księdza na kolędzie. Omówię też wtedy najważniejsze sprawy życia duszpasterskiego oraz inne aspekty funkcjonowania naszej parafii. Proszę o przybycie na tę Mszę Świętą tylko jednej osoby z danej rodziny.

- po trzecie: istnieje nadal możliwość indywidualnego zaproszenia księdza do domu po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.  Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

- po czwarte: Naszych Nowych parafian serdecznie zachęcam do zapraszania kapłana, aby poświęcił dom.

Tradycyjnie będzie możliwość, aby wesprzeć ofiarą kolędową wysiłki duszpasterskie naszej Wspólnoty Parafialnej. Pragnę gorąco podziękować za wszelkie ofiary, składane przy tej okazji na potrzeby wspólnoty parafialnej. Ośmielam się bardzo pokornie prosić o wsparcie materialne, gdyż nasza parafia ponosi bardzo dotkliwe straty materialne w wyniku rygoru sanitarnego: na Mszy Świętej może być najwyżej 10 osób.