2018-03-25
Pomoc Caritas styczeń 2019

Wydawanie żywności w ramach unijnej akcji wsparcia dla najbardziej potrzebujących, dnia 9 stycznia - sobotę od godz. 1400 do 1600

Prosimy o poinformowanie zainteresowane osoby

Parafialny Zespół Caritas