2019-12-31
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

1. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2020 - będzie czasem prawdziwie błogosławionym!

 

2. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2013 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie, ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

 

3. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

 

4. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O, Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

 

5. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne;

- pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 1430. Odwiedzę chorych z Komunią Świętą od godz. 900. Ewentualnych nowych  chorych proszę o zgłaszanie w zakrystii.

 

6.  Zapraszam gorąco wszystkich na Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca, związane z objawieniami w Fatimie. W sobotę 4 stycznia od godz. 800 rozpoczniemy wspólną modlitwę: część Różańca Świętego, adoracja, 15 minutowe rozważanie jednej z tajemnic.

 

7. W naszej parafii od jutra rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Uprzejmie proszę nowych parafian o to, aby zadbali bym mógł do nich trafić bez przeszkód. Proszę o pojazd, i z góry dziękuję za życzliwość i przychylność.