2020-03-03
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 1 marca 2020 r.

1. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania.

 

2. Włączmy się w głębokie przeżycie Wielkiego Postu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godzinie 1630 – dla dzieci i po Mszy Świętej o 1700 – dla wszystkich, odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godz. 1500 – nabożeństwo Gorzkich Żali a później Msza Święta. Do udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

 

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

 

4. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. Módlmy się o nagrodę życia wiecznego dla wszystkich, którzy oddali swoje życie za najświętsze wartości: wolność i niezawisłość.

 

5. Dziękuję wszystkim za wsparcie hospicjów naszej diecezji poprzez złożenie ofiary w Środę Popielcową. Udało nam się zebrać 514 zł. Bóg zapłać!

 

6. Rekolekcje Wielkopostne dla naszej wspólnoty parafialnej, odbędą się w dniach 11 – 13 marca. Poprowadzi je Ks. wikariusz z parafii p.w. Św. MB Królowej Polski w Brzozie -  Ks. Piotr Wencel. Nauki rekolekcyjne odbywać się będą wieczorem, podczas Mszy Świętej o godz. 1800.

 

7. W sobotę 14 marca, w godzinach popołudniowych będziemy gościli ks. Bp Jana Tyrawę – Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej. Ksiądz Biskup przyjedzie do nas, w ramach Wizytacji Kanonicznej, którą odbywa w parafiach naszej diecezji, co 5 lat. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszam na spotkanie z Księdzem Biskupem w Świetlicy Środowiskowej o godz. 1600, a później do licznego udziału w wieczornej Eucharystii – godz. 1800, która zakończy Wizytację.

 

8. Za tydzień zbiórka na wsparcie Dzieł Misyjnych do puszki przed kościołem. Za złożone ofiary składam serdeczne podziękowania.

Przypominam, że w przyszłą niedzielę – 8 marca będziemy zbierać ofiary, w ramach kolekty inwestycyjnej, na remont dachu naszej świątyni.

 

9. W piątek – 5 marca,  pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Z sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca w naszym kościele będzie można skorzystać od godz. 1430. Wszystkich Parafian zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym nabożeństwie eucharystycznym.

 

10. Osoby chore i podeszłego wieku odwiedzę z posługą sakramentalną w piątek 6 marca od godz. 900.

 

11. Zachęcam w tym czasie Wielkiego Postu do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia „Przewodnik Katolicki”, w cenie 6 zł.

 

12. Wszystkim, którzy w najbliższym tygodniu przeżywać będą święto patronalne, dzień urodzin lub inną ważną rocznicę, życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Szczęść Boże