2021-01-03
UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI - 1 stycznia 2021 r.

1. U progu tego nowego kalendarzowego roku 2021 po Narodzeniu Chrystusa, jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok będzie czasem prawdziwie błogosławionym! I co najistotniejsze; Niech uwolni Nas wszystkich od koszmaru pandemii już raz na zawsze!

 

2. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2020, Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie, ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

 

3. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

 

4. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O, Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

 

  1. apraszam gorąco wszystkich na Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca, związane z objawieniami w Fatimie. Jutro w sobotę 2 stycznia od godz. 800 rozpoczniemy wspólną modlitwę: część Różańca Świętego, adoracja, 15 minutowe rozważanie jednej z tajemnic.
  2. W ostatnich dniach odeszła od nas Śp. Halina SZUTKOWSKA. Uroczystości pogrzebowe – jutro 2 stycznia od godz. 1200. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek, racz Jej dać, Panie..