2021-02-11
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 LUTEGO 2021 roku

 

1. Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.

2. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy 270 zł, które wyrażają naszą solidarność z narodem chorwackim, dotkniętym tragicznym trzęsieniem ziemi. Bardzo dziękuję za złożone ofiary.

3. W przyszłą niedzielę – drugą miesiąca – Kolekta Inwestycyjna na utrzymanie płynności finansowej naszej parafii. Już teraz dziękuję za ofiarność i szczodrobliwość.

4. W czwartek 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. To święto łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. W naszym kościele Mszę św. będziemy sprawować w w środę 11 lutego o godz.  800 i 1700. 

5. Po Mszach Świętych do nabycia u ministrantów. „Przewodnik katolicki, w cenie 6 zł.

6. Przypominam, iż ciągle, aż do końca karnawału, istnieje możliwość przyjęcia kapłana, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty ze mną po dzisiejszych Mszach Świętych.

7. Wszystkim, którzy w najbliższym tygodniu przeżywać będą święto patronalne, dzień urodzin lub inną ważną rocznicę, życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.