2018-01-07
7 stycznia 2018 - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
 1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.

 2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. Do Ofiarowania Pańskiego pozostanie w naszej świątyni również bożonarodzeniowa szopka i cały piękny wystrój świąteczny.

 3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, W to dzisiejsze święto zapytajmy samych siebie: czy moja wiara rzeczywiście jest godna zachwytu?

 4. W Uroczystość Objawienia Pańskiego zebraliśmy na cele misyjne 400 zł. Pieniądze zostaną przekazane na konto Komisji Episkopatu ds. Misji. Serdeczne: Bóg zapłać!

 5. Członków Rady Parafialnej: Duszpasterskiej i Ekonomicznej zapraszam serdecznie na doroczne spotkanie opłatkowe dzisiaj o 1500 na plebanię.

 6. Za tydzień 14 stycznia Matki Żywego Różańca, Parafialny Zespół Caritas oraz Diakonię Piękna  Domu Bożego zapraszam do Świetlicy Środowiskowej we Władysławowie na spotkanie opłatkowe, również o godz. 1500.

 7. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Pieniądze zebrane podczas Mszy Świętych, przeznaczamy na bieżące wydatki, związane z funkcjonowaniem parafii. Już dzisiaj serdecznie dziękuję za złożone ofiary na kolektę inwestycyjną.

 8. W przyszłą niedzielę, 14 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

 9. Rozpocząłem odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii.

 10. Jest moją wielką radością poinformować, Was Kochani, iż z Nowym Rokiem rozpoczyna swoje oficjalne istnienie nasza internetowa strona parafialna.  Adres strony: http://wladyslawowopp.pl/ <br />
  Słowa ogromnej wdzięczności i szacunku kieruję pod adresem Pana Piotra Gąsiora, który otworzył nam swoiste okno na cały świat. Serdeczne Bóg zapłać!

 11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Po Mszach Świętych do nabycia u ministrantów. „Przewodnik katolicki, w cenie 6 zł.

 12. Niech dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego będzie radosną celebracją pamiątki naszego chrztu. Wszystkim, którzy w najbliższym tygodniu przeżywać będą święto patronalne, dzień urodzin lub inną ważną rocznicę, życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Szczęść Boże!