2018-11-04
XXXI Niedziela Zwykła

 

1. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.

 

2. Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości. Zapraszam serdecznie do zamanifestowania swojej miłości i przywiązania do ukochanej Ojczyzny, poprzez wywieszenie flag narodowych. Serdecznie dziękuję za zrozumienie

 

3. Przypominamy, że jeszcze do czwartku włącznie można ofiarować odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych. Codziennie także modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych po Mszy Świętej o godz. 1700.

 

4. W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, ulega zmianie godzina odprawiania Mszy Świętej w dni powszednie. Od początku listopada wieczorna Eucharystia  codziennie o godz. 1700.

 

5. Jest do nabycia „Przewodnik Katolicki”, w cenie 5 zł po Mszach Świętych u ministrantów.

 

6. Dziękuję wszystkim, a zwłaszcza Panu Waldemarowi Ptasznikowi, którzy wzięli udział w kweście na cmentarzu na seminarium w Bydgoszczy. Zebraliśmy 120 zł.

Za tydzień druga niedziela miesiąca – inwestycyjna – zbieramy ofiary na sfinalizowanie ważnej inwestycji – modernizacji systemu ciepłowniczego: budowa nowego komina oraz instalacja kotła ogrzewającego na pelet. Za zrozumienie i wsparcie oraz konkretną pomoc składam serdeczne: „Bóg zapłać!”

 

7. Od dzisiaj rozpoczynamy peregrynację, w naszej parafii, Obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości. Dziękuję wszystkim, którzy zechcą gościć pod swoim dachem Matkę Najświętszą w wizerunku matki Bożej z Różą z bydgoskiej katedry. Szczegóły teraz przedstawię,

 

8. Wszystkim, którzy w najbliższym tygodniu przeżywać będą święto patronalne, dzień urodzin lub inną ważną rocznicę, życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.