2019-09-17
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

 

2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

 

3. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 1800.

 

4. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 900, zapraszam na spotkanie Rodziców dzieci klas trzecich. które przygotowują się do I Komunii Świętej.

 

5. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy Przewodnik Katolicki, w cenie 6 zł.

 

6. Rozpoczęliśmy już intensywną krucjatę Modlitwy za Ojczyznę. Po każdej mszy Świętej niedzielnej odmawiać będziemy Modlitwę za Ojczyznę, w intencji uproszenia Bożej Opatrzności, abyśmy wybrali mądrych, uczciwych i godnych przedstawicieli Narodu, aby szanowane były najwyższe wartości, chroniona rodzina i aby każda Polka i każdy Polak mogli być dumni ze swej Ojczyzny.

Natomiast, w październiku nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w intencji Ojczyzny

 

7. Członków Rady Parafialnej zapraszam za tydzień - 22 września na plebanię na ważne spotkanie Początek o godz. 1600.

 

8. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.