2019-10-06
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Od dzisiejszego popołudnia aż do soboty zastępować mnie będzie Ksiądz Kanonik Roman Michalski – Proboszcz z Zamościa. Bardzo proszę o korzystanie z Jego posługi kapłańskiej w wypadkach pilnych. Księdzu Kanonikowi Romanowi życzymy wielu  łask Bożych.

 

2. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

 

3. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem.

 

4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie, wyjątkowo od poniedziałku do piątku o godz. 1700.

 

5. Za tydzień – druga niedziela miesiąca (inwestycyjna). Kolekta mszalna będzie przeznaczona na bieżące, pilne wydatki. Zakupiliśmy już pierwszą partię opału na zimę. Dziękuję za ofiarność i wsparcie materialne.

 

6. Za tydzień ważna niedziela dla nas Polaków. Już od wielu tygodni modlimy się w intencji naszej Ojczyzny, w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych. Przede wszystkim spełnijmy nasz obywatelski obowiązek i przywilej i idźmy do wyborów, gdyż każdy głos w demokracji jest bardzo ważny. Wybierzmy dobrze i mądrze, aby zapewnić pomyślność naszej ukochanej Rzeczypospolitej.

 

7. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem Wstańcie, chodźmy!. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.    

 

8. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy Przewodnik Katolicki, w cenie 6 zł..

 

9. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.