2020-03-03
POMOC UNIJNA

Unijna pomoc żywnościowa - wnioski

Osoby zainteresowane pomocą żywnośiową, w ramach programu żywnościowego PEAD, proszone są o składanie wniosków na plebanii do końca września br.

Wnoski należy pobrać w odpowiednim do zamieszkania biurze pomocy społecnej.

Wnioski, które wpłyn po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą włączone do pomocy unijnej

Parafialny Zespól Caritas