15 grudnia 1983 roku Kuria Gnieźnieńska do pracy w Rynarzewie do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej skierowała ks. Stanisława Różniaka, który przybył tutaj z parafii NSPJ w Popowie Ignacowie. Gdy ks. Różniak przybył do Rynarzewa była już zima i zbliżała się pierwsza kolęda, a ks. Wikariusz Bogdan Łybek był tutaj także od niedawna. Teren parafii był bardzo rozległy, w dużej części zasypany śniegiem. Z pomocą w zorganizowaniu kolędy przyszli sami parafianie, którzy wozili duchownych swoimi samochodami i pokazywali im parafię.

Ks. Różniak wykonał wiele prac remontowych w kościele św. Stanisława. (...)Nie były to ostatnie inwestycje w parafii. Ks. Proboszcz rozpoczął starania o pozyskanie gruntów pod budowę kościoła we Władysławowie.

Historia powstania parafii we Władysławowie sięga roku 1918, gdy Polska odzyskała Niepodległość. Parafianie z Władysławowa mając do kościoła parafialnego w Rynarzewie około 10 km, zwrócili się ku Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie z prośbą o utworzenie dla nich nowej parafii, aby ułatwić uczestnictwo w praktykach religijnych. Kuria przychyliła się do prośby i w roku 1925 erygowała nową parafię pw. Przemienienia Pańskiego we Władysławowie. Celowo wybrano taki tytuł, aby po latach zaborów, Pan Jezus przemienił serca Polaków. Nie udało się wybudować kościoła. Pierwsze starania o budowę rozpoczął w roku 1983 ks. Leon Lemański, ale w tym samym roku został przeniesiony na placówkę duszpasterską do Jarocina. Trudu tej budowy podjął się nowy proboszcz ks. Stanisław Różniak. Należało postarać się o dokumentację techniczną, o rysunek nowego kościoła, a przede wszystkim o teren pod świątynię. W kłopotliwej sytuacji pomógł Michał Wrzosek, dyrektor PGR w Kołaczkowie, który nie obawiając się presji władz komunistycznych, podpisał zgodę na wyłączenie l h ziemi pod budowę kościoła. Dzięki temu władza gminy w Łabiszynie, zgodziła się na lokalizację kościoła, ale zażądała zapłaty za ziemię. Zapłatę przeliczono na wartość zboża z tej ziemi na 25 lat z góry, a było to duże obciążenie dla parafii. Ponieważ władza nie wyrażała zgody na budowę kościoła, świątynia powstawała pod nazwą punktu katechetycznego…

… Lata 80-dziesiątę /XX w./ były trudnym okresem do prowadzenia takich inwestycji. Podkreślić tutaj należy duże zaangażowanie się samych wiernych, na czele których stał ks. Różniak. O każdy materiał budowlany, a potem wykończeniowy, potrzeba było zabiegać w wielu instytucjach, które nie zawsze przychylnym okiem spoglądały na kościół i osoby go reprezentujące.

W dniu l lipca 1987 roku w parafii rynarzewskiej gościł ks. kardynał Józef Glemp, który po południu, tego samego dnia, dokonał poświęcenia nowej świątyni pw. Przemienienia Pańskiego we Władysławowie.

Równocześnie z tą datą ks. Prymas wyznaczył na jej pierwszego proboszcza ks. Zbigniewa Garczarka, ur. w 1948 roku, wyświęconego w dniu 9 czerwca 1973. W skład nowej parafii Przemienienia Pańskiego weszły wioski: Annowo, Drogosław, Kornelin, Pszczółczyn, Rzywno / część/, Sosnowiec i Władysławowo. Były proboszcz rynarzewskiej parafii, ks. Michał Cieżak ufundował parafii we Władysławowie kielich, monstrancję, krzyż i puszkę na komunikanty. Księża

Proboszczowie posługujący w parafii we Władysławowie:

  1. Ks. Zbigniew Garczarek 1987 - 1992
  2. Ks. Henryk Szpirra 1992 -1999— zm. 02.05.2001
  3. Ks. Jacek Grochal —1999 - 2012
  4. Ks. Ryszard Szymkowiak — 2012.