2021-04-05
ŻYCZENIA WIELKANOCNE A.D. 2021

W tym wspaniałym  czasie Zmartwychwstania...

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć.

Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca.

Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie:

aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA