2018-01-01
1 stycznia 2018 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
  1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość ŚwiętejBożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Bogao błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Prośmy Maryję, aby zbawienieofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.                    

  2. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając naświat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi,ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy DzieńModlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwęw tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

  3. W środę, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdynadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł,zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dniado codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus.

  4. W sobotę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwanaświętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras ijęzyków. Msze Święte o godz. 9:00 i 11:00 .

  5. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskimzwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu:Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2018, cotłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat.Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr,którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.

  6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie. W pierwszy piątek będzie spowiedźod godz. 14:30 , również w piątek odwiedzę chorych z posługą comiesięczną od godz. 9:00 . W sobotęprosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem. Zapraszamy na modlitwę,w duchu fatimskim od godz. 8:00 rano, później Msza Święta z Uroczystości Objawienia Pańskiego.

  7. U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, abymogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będączerpać inni. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin,dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

  8. W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwanekolędą. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Bożebłogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas którejzapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykamireligijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniuduszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja dorozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszejwspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzebynaszej parafii.

  9. Jest moją wielką radością poinformować, Was Kochani, iż z Nowym Rokiem rozpoczynaswoje oficjalne istnienie nasza internetowa strona parafialna.Słowa ogromnej wdzięczności i szacunku kieruję pod adresem Pana Piotra Gąsiora, którydokonał wydawałoby się rzeczy niemożliwej – stworzył nam swoiste okno na cały świat.Serdeczne Bóg zapłać!