2020-03-22
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 marca 2020 r.

Mijają kolejne dni, w których zmagamy się ze straszliwą zarazą koronawirusa. Są to wyjątkowe chwile, gdy czuję się dumny i dziękuję Panu Bogu za to, że jestem Polakiem i żyję wśród tak wyjątkowych ludzi, jakimi Wy jesteście.

Dzisiaj każdy z nas rozumie, iż samoograniczanie się, nie wychodzenie z domu, znoszenie z cierpliwością dolegliwości z tym związanych jest realizacją Przykazania Miłości Bliźniego. Proszę Was, Kochani, o to, abyście nadal trwali w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za nasze siostry i naszych braci. Każdemu z nas brakuje kontaktu z drugą osobą, ale może teraz będzie nam łatwiej zrozumieć, jak wielką wartością jest relacja z moim bliźnim.

W obliczu bezprecedensowej sytuacji epidemiologicznej w nasze Ojczyźnie, pragnę prosić Was – Kochani Parafianie, abyście w duchu odpowiedzialności i troski za Siebie i innych bliźnich, pozostali w Swoich domach i korzystali z udzielonej przez naszego Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Tyrawę dyspensy od osobistego udziału w niedzielnych Mszach Świętych.

Przypominam, iż nikt, kto spełni kryteria wynikające z tej dyspensy, nie popełni grzechu ciężkiego.

Zachęcam jednocześnie do korzystania z licznej oferty udziału w Eucharystii,  którą proponują media w Polsce.

Nadal zachęcam do solidarności ze wszystkimi potrzebującymi: zadbajmy szczególnie o osoby starsze, dotknięte różnymi chorobami

Apeluję, aby nie ulegać panice i nie rozprzestrzeniać fałszywych i kłamliwych informacji, które pojawiły się w przestrzeni medialnej. 

Niech te swoiste rekolekcje, które dzisiaj przeżywamy będą dla nas okazją do refleksji nad kruchością naszego istnienia a także pozwoli nam wszystkim jeszcze bardziej zjednoczyć się z Bogiem – Miłośnikiem Życia. Trwajmy w Bogu, bo On jest naszą Opoką i Twierdzą.

Jutro, w poniedziałek 23 marca od godz. 1000, chciałbym odwiedzić Was wszystkich z Najświętszym Sakramentem. W duchu głębokiej wiary i ufności w Bożą Opatrzność, chciałbym pobłogosławić Was, Kochani i tym błogosławieństwem umocnić Was w wierze, nadziei i miłości. Zachowując wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa, będę błogosławił Wasze domy i zagrody. (Jeśli ktoś chciałby osobiście otrzymać błogosławieństwo, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem parafialnym lub moim osobistym).           

W dawnych czasach sytuacja epidemii przeżywana była przez wierzących z ufnością w Bożą Opiekę. Niech i w nas to spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym obudzi naszą miłość, umocni nadzieję i pozwoli jeszcze bardziej zawierzyć Bogu.

Bardzo mi brakuję Waszej obecności w kosciele, ale rozumiem i pochwalam to, że dbacie i troszczycie się o własne bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo innych. Dla nas w tym trudnym czasie priorytetem  jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce.

Zapewniam także o mojej kapłańskiej modlitwie w Waszych intencjach a także za wszystkich, którzy cierpią z powodu tej epidemii.

Modlę się w intencji lekarzy, pielęgniarek oraz całego personelu medycznego, który z ogromnym poświęceniem walczy o zdrowie i życie naszych Rodaków.

 

Niech was wszystkich Bóg błogosławi

Odwagi! Nie lękajmy się!

Pokoju serca i wytrwałości

 

Wasz Proboszcz