2018-10-28
XXX Niedziela Zwykła

1. Niewidomy żebrak Bartymeusz jest dla nas wzorem, jak należy usilnie prosić Pana Jezusa w naszych modlitewnych błaganiach. Nie zrażał się opinią innych ludzi, którzy chcieli go uciszyć, bo miał żywą wiarę. Pan Jezus nie pozostaje nigdy obojętny na nasze wołanie z wiarą.

 

2. Kończy się październik. Jeszcze do środy wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe o godz. 1730. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Od piątku – 2 listopada natomiast rozważanie tajemnic różańcowych towarzyszyć będzie wspólnej modlitwie za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Odbywać się ona będzie po wieczornej Mszy Świętej o godz. 1700.

 

3. W czwartek - 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. W tę uroczystość będziemy sprawować Eucharystię o godz. 900. Po Mszy Świętej sprzed kościoła wyruszy procesja żałobna na cmentarz. Podczas niej będziemy modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian oraz zmarłych z naszych rodzin, a także będziemy błogosławić groby. To żałobne nabożeństwo zakończymy błogosławieństwem przy krzyżu na cmentarzu.

 

4. W piątek, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Na mocy specjalnego papieskiego przywileju każdy kapłan może sprawować trzy Msze Święte pod specjalnymi warunkami, dlatego też w naszym kościele w piątek będzie następujący porządek Mszy Świętych o godz. 1000, 1500 i 1700.

 

5. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników.

 

6. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca. Okazja do spowiedzi w poniedziałek i we wtorek i środę od godz. 1700 raz w pierwszy piątek listopada –od godz. 1430.

 

7. W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, ulega zmianie godzina odprawiania Mszy Świętej w dni powszednie. Od początku listopada wieczorna Eucharystia  codziennie o godz. 1700.

 

8. Wczoraj rano, wraz z braćmi myśliwymi z Koła
Łowieckiego SZARAK przeżywaliśmy doroczną Mszę Świętą Hubertowską. Dziękuję za zaproszenie mnie na to święto wszystkich myśliwych.

 

9. Jest do nabycia „Przewodnik Katolicki”, w cenie 6 zł po Mszach Świętych u ministrantów.

 

10. Dziękuję serdecznie za ofiary na rzecz misji. Zebraliśmy 600 zł.

 

11. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi podczas nabożeństwa o godz. 800 a po nim Msza Święta za zmarłe Matki Żywego Różańca.

 

12. Wszystkim, którzy w najbliższym tygodniu przeżywać będą święto patronalne, dzień urodzin lub inną ważną rocznicę, życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.