2018-11-11
XXXII Niedziela Zwykła - Święto Odzyskania Niepodległości

Niech nasza Ukochana Ojczyzna będzie krajem ludzi uczciwych i dobrych. My, Polacy starajmy się zachować „to wielkie Dziedzictwo, któremu na imię Polska”. Bądźmy dumni i szczęśliwi, że jesteśmy Córkami i Synami tej naszej Polskiej Ziemi. Starajmy się przekazywać następnym pokoleniom, które przyjdą po nas, ten wielki świat wartości, a z serc naszych niech codziennie płynie modlitwa:

OJCZYZNĘ WOLNĄ, POBŁOGOSŁAW, PANIE

 

1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

 

2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

 

3. Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca – inwestycyjna – zbieramy ofiary na sfinalizowanie ważnej inwestycji – modernizacji systemu ciepłowniczego: budowa nowego komina oraz instalacja kotła ogrzewającego na pelet. Za zrozumienie i wsparcie oraz konkretną pomoc składam serdeczne: „Bóg zapłać!”

 

4. Rozpoczęliśmy w naszej parafii peregrynację Obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości. Dziękuję wszystkim, którzy zechcą gościć pod swoim dachem Matkę Najświętszą w wizerunku Matki Bożej z Różą z bydgoskiej katedry.

 

5. Wszystkim, którzy w najbliższym tygodniu przeżywać będą święto patronalne, dzień urodzin lub inną ważną rocznicę, życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

 

6. Jest do nabycia „Przewodnik Katolicki”, w cenie 5 zł po Mszach Świętych u ministrantów.

 

7. Miłosierdziu Bożemu polećmy zmarłych w ostatnim czasie: Śp. Józefa Stanisława KINKĘ oraz Śp. Jana MOSKALA. Wieczny odpoczynek…